Güncel Duyurular
KEYNOTE SPEAKERS
DAVETLİ KONUŞMACILAR

  IRENA ATELJEVIC

Kurum: Turizm Enstitüsü - Hırvatistan


 
Dr. Irena Ateljevic, Zagrep'teki (Hırvatistan) Turizm Enstitüsü'nde bilimsel çalışmalarını yürütmekte olup 25 yıllık uluslararası akademik tecrübeye sahiptir. Doktora derecesini Beşeri Coğrafya alanında 1998 yılında Yeni Zelanda Auckland Üniversitesi'nden almış, 2011 yılında ülkesi Hırvatistan'a dönmeden önce dünyanın pek çok üniversitesinde dersler vermiştir.  İnsan evrimi ve sosyal ve ekonomik toplumsal dönüşüm konularında çalışmalar yapan Dr. Ateljevic, özellikle sürdürülebilir turistik gelişme ve turizmin geleceği konularında uzmanlaşmıştır. Yeni Zelanda, Fiji, Hindistan, Çin ve Hırvatistan'da çevresel bölgelerdeki ekonomik ve sosyal kalkınma konularında çok sayıda proje yürütmüştür. Fakirliğin hızla arttığı sürdürülebilir olmayan bu dünyada Dr. Ateljevic'in araştırmaları, insanlığa daha adil ve umut vaadeden bir gelecek sağlayacak uygulamacı araştırmalar üzerine odaklanmıştır.  Akademik kariyerine dünyamızın içinde bulunduğu kapitalist ataerkil yapı tarafından oluşturulan olumsuzlukları ve sosyo-mekansal yapısal eşitsizlikleri gözlemleyen (post) modern bir eleştirel teorisyen olarak başlamıştır. Böylece toplumda 'fark yaratma ya da yaratmama' sırasında ortaya çıkan hayal kırıklığı sürecinde, modernite ötesi ve disiplinler ötesi çalışmalarını bireysel çabaları harekete geçiren bilimsel faaliyetler ve eylemlere yönlendirmiştir. Bu teorik fikirlerini kritik turizm araştırmaları, kadınların güçlendirilmesi ve dönüşümsel eğitim alanlarına uyarlamakta ve Hırvatistan ve Hindistan'daki eylem odaklı çeşitli projelerde gerçekleştirmektedir. Akademik geleceği teşvik etmeyi amaçlayan Kritik Turizm Çalışmaları ağının kurucularından biridir.  4 kitap ve 3 bilimsel derginin özel sayısında yazarlık / editörlük yapmıştır. Dr. Ateljevic'in hakemli dergilerde yayınalanan 50 makalesi, raporları ve kitap bölümleri bulunmaktadır.  Brezilya, Arjantin, Hindistan, Çin, Avustralya, Finlandiya, İspanya gibi ülkelerde davetli konuşmacı olarak konferanslar vermiştir. Turizmin geleceği ve modernötesi vizyonlar üzerinde yaptığı çığır açıcı çalışmaları nedeniyle UNWTO tarafından 'Turizmin Dönüşümsel Gücü Üzerine Küresel Rapor: Daha Sorumlu Turizm Gezginine doğru Değişim Paradigması' başlıklı raporu hazırlamak üzere davet edilmiş ve rapor 2016 yılında Berlin Turizm Fuarında sunulmuştur. Raporu ekteki linkten ücretsiz olarak indirebilirsiniz: 
 
        RON MADER

Kurum: Planeta.com - ABD

Ron Mader profesyonel bir konuşmacı, iletişim uzmanı ve cesur bir gazetecidir. 1998 yılından beri sürdürülebilir turizm ve sorumlu seyahatler üzerine çalışmalar yapmaktadır. 1994 yılında ekoturizm ve sorumlu seyahat konularıyla ilgili yazılar yayınladığı ödüllü bir web sitesi olan Planeta.com sitesini kurmuştur. Ron,  Indiana Üniversitesi'nden iletişim alanında 1987 yılında lisans, 1990 yılında Texas Üniversitesi Latin Amerika Çalışmaları Enstitüsü'nden Yüksek Lisans derecesi almıştır. Ron  konferanslara katılan aktif bir konuşmacıdır. 2002 yılında Dünya Ekoturizm Zirvesi'ne, 2003 yılında Meksika Ekoturizm Konferansı'na, 2007 yılında Avustralya Turizm Konferansı'na, 2007 yılında Yeni Zelanda Ekoturizm Konferansı'na, 2009 yılında Belize Sorumlu Turizm Konferansı'na, 2010 yılında Estonya'da yapılan Avrupa Ekoturizm Konferansı'na, 2011 yılında Güney Afrika'da yapılan Şehirlerde Sorumlu Turizm Konferansı'na ve 2012 yılında Hindistan'da yapılan COP11 Biyoçeşitlilik Zirvesi'ne konuşmacı olarak katılmıştır. Ron ödüllü Plenata.com sitesini 1994 yılında seyahat notlarını yayınlamak amacıyla kurmuştur. Planeta, ekoturizm alanındaki faaliyetleri ve uygulamaları internet üzerinden yayınlayan öncü bir web sitesidir. Seyahat edenler, araştırmacılar ve karar alıcılar sitedeki makale ve rehberlere ücretsiz olarak erişebilmektedir. Planeta önemli dergiler ve pek çok ülke tarafından ödüllendirilmiştir. Ron turizme yaptığı katkılardan ötürü Meksika Hükümetinden ödül almıştır. Başkanlar Fox ve Zedillo 1999 ve 2002 yıllarında Ron'u Lente de Plata ödülüne değer bulmuşlardır. Ron yapmış olduğu çevre ile ilgili gazetecilik faaliyetleri ve eylemleri nedeniyle 2008 yılında Amerikan Çevre Lideri olarak ilan edilmiştir. Ron 2010 yılında Uluslararası Ekoturizm Topluluğu'ndan İnovasyon Ödülü almıştır. 


        ZEYNEP ENLİL

Kurum: Yıldız Teknik Üniversitesi

Zeynep Enlil, Yıldız Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama bölümünde profesör olarak görev yapmaktadır. Lisans derecesini Ortadoğu Teknik Üniversitesi Şehir Planlama bölümünden, Yüksek Lisans derecesini Cleveland Eyalet Üniversitesi Kent Çalışmaları bölümünden ve Doktora derecesini ise Washington Üniversitesi Kentsel Tasarım ve Planlama bölümünden almıştır. Kentsel gelişim politikaları, neoliberal kentleşme, kentsel dönüşüm, kültürel ve yaratıcı ekonomi, kentsel koruma ve turizm konularında araştırmalar yapmakta ve ders vermektedir. 2006 Istanbul Metropoliten Alanı Stratejik Planı çalışmaları kapsamında kültür endüstrileri, kültürel miras ve turizm araştırma grubunun eş-yürütücülüğünü yapmıştır. Enlil, Istanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı tarafından desteklenen “Istanbul Kültür Mirası ve Kültür Ekonomisi Envanteri Projesi” ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi için hazırlanan "İstanbul Turizm Master Planı" (2011-2013) çalışmalarının eş-yürütücülüğünü  üstlenmiştir. Enlil çeşitli uluslararası araştırma konsorsiyumlarında grup yürütücüsü olarak yer almıştır. Bunlar arasında yakın zamanda tamamlanan JPI Urban Europe Ortak çağrısı kapsamında “Kentsel Yaşam Laboratuvarı Deneyimlerinde Yenilikçi Kentsel Gelişme İçin Eylem Odaklı Planlama, Regülasyon ve Yatırım İkilemleri (APRILab)” başlıklı araştırma projesi ile  ERA-NET kapsamında halen sürmekte olan “Enerji Verimli Kentsel Yaşam Biçimleri için Toplumsal Veri-Döngüleri (CODALoop)” projesinde bulunmaktadır. Prof. Enlil 1998 yılından beri ICOMOS-Türkiye üyesidir. 2011-2014 yılları arasında UNESCO Türkiye Ulusal Komisyonu Somut Kültürel Miras Komitesi üyesi ve 2005-2011 yılları arasında ISOCARP Genç Profesyonel Plancılar Programı başkan yardımcısı olarak görev yapmıştır. Halen, Türkiye Europa-Nostra başkan yardımcısıdır. Prof. Enlil'in bilimsel dergilerde birçok makalesi yayınlanmıştır. Zeynep Enlil'in yayımlanan kitapları arasında İstanbul'da Kültür Turizmi için Yenilikçi Stratejiler başlıklı kitabı da bulunmaktadır.