Güncel Duyurular
THEMES
TEMEL KONULAR

4. Avrupa Ekoturizm Konferansı ana temaları aşağıdaki gibidir (ancak sadece aşağıdaki konularla sınırlı değildir);
  • Kırsal Kalkınma (sürdürülebilir ekonomik kalkınma, istihdam ve fakirliğin azaltılması odaklı çalışmalar),
  • Dönüşümsel turizm aracı olarak ekoturizm (ekoturizm yerel halkı ve turistleri nasıl dönüştürmektedir?)
  • Yerel kültür ve tarihi miras (kırsal alanlarda özellikle yerel yiyecekler, gelenekler, geleneksel yaşamın bir parçası olarak ekonomik ve kültürel faaliyetler gibi somut ve soyut kültürel miras unsurları)
Konferansın temel amacı, aşağıda verilen sorulara cevap bulmak için ekoturizm uygulamacıları ve akademisyenler arasında işbirliği sağlamaktır:

1. Ekoturizm insanların davranışlarını nasıl değiştirebilir,  ekoturizm doğal kaynakların korunmasında ve ekolojik farkındalık yaratılmasında nasıl bir olumlu etkiye sahiptir?

2. T
urizmin değişimde bir katalizör görevi görebilmesi için bir yandan tüm paydaşların ortak çabalarını harekete geçirirken diğer yandan kamuoyunda, özel sektör ve kamu sektöründe karar mekanizmalarında bulunanlar arasında sürdürülebilir turizmin gelişmeye katkısı konusunda nasıl farkındalık yaratabiliriz?

3. Turizm endüstrisi az gelişmiş kırsal alanlarda nasıl ekonomik yararlar sağlayabilir? Ekoturizm bölgesel sürdürülebilir kalkınmaya nasıl katkıda bulunabilir?

4. Kırsal alanlarda evsahibi toplumun kültürünü ve geleneksel yaşam biçimini ekoturizme dahil ederek ekoturizmi nasıl geliştirebiliriz?

5. Kırsal alanlarda ekoturizmin geliştirilmesi için Türkiye'nin yol haritası ne olmalıdır?