Güncel Duyurular
IMPORTANT DATES
ÖNEMLİ TARİHLER


Özet gönderme son tarihi

28 Şubat 2017

Bildiri özet gönderme tarihi 8 Mart 2017 tarihine kadar uzatılmıştır.

Bildirinin kabul ya da reddedildiğinin yazar/yazarlara bildirilmesi

Özet gönderme tarihinden iki hafta sonra

Katılımcı / yazarların son kayıt tarihi

13 Mart 2017

Kongre kayıt tarihi 17 Mart 2017 tarihine kadar uzatılmıştır. 


Konferans geçici programının ilan edilmesi

23 Mart 2017

Konferans tarihleri

17 -18 Nisan 2017

Bildiri tam metinlerini son gönderme tarihi

3 Temmuz 2017